Petersburg ucuza diz ekleminin ultrason yapmak

Ultrason (US) tedavisi osteoartrit dahil pek çok kas iskelet sistemi hastalığının tedavisinde mekanik hem de duysal bağlantıları ile diz ekleminde stabilizasyonun sağlanmasın.Diz eklemi femur, tibia ve patella arasında oluşmuş bir eklemdir. Fibula bu ekleme dâhil değildir. Sekil 1: Diz ekleminin kemik ve ligamanlarının anatomisi*.Acıbadem Hayat Sporcu Sağlığı Diz ekleminin anatomisi Diz ekleminin yanları MCL – medial (tibial) yan bağ ve LCL – lateral (fibular) yan bağ ile desteklenir. Hangi kronik.Diz, uyluk kemiği (femur) ile kaval kemiği (tibia) arasındaki menteşe biçimli bir eklemdir. Eklem iç ve dış olmak üzere iki bölümlüdür Eklem ön taraftan diz kapağı .